قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سیستم ارتباط جمعی حرفه ای پروسیس :

• شما با عضویت در پروسیس اطلاعاتی را ذخیره می کنید که پروسیس این اختیار را به شما می دهد تا حوزه دسترسی سایر کاربران اینترنت به اطلاعات شخصیتان را کنترل نمایید. لطفا دقت کنید اطلاعات ورود به حساب کاربریتان به آسانی قابل دستیابی نباشد.

• عضویت در پروسیس به معنای اطلاع از " مصادیق محتوای مجرمانه " می باشد:
https://www.cyberpolice.ir/page/2551

• تمام محتوایی که در پروسیس منتشر می شود صرفا توسط کاربران و به صورت آزادانه ایجاد شده و پروسیس هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد. توجه کنید این سیستم کاربر محور است و تا زمانی که یک محتوا توسط کاربران گزارش نگردد، پروسیس هیچ محتوایی را نامناسب نمی شناسد.

• رعایت قوانین " کپی رایت " و مالکیت فکری و معنوی در ارسال محتوا از پروسیس یا انتشار محتوا در آن،الزامی است و در صورت احراز تخلف ، اقدام لازم صورت می گیرد.

• انتشار پیام ها و محتوای خصوصی افراد، محتوای نامناسب و مخرب، ایجاد رعب و مزاحمت و ... به هر شکل و عنوان، تخلف محسوب می شود و کاربران موظفند در صورت مشاهده، آن را گزارش نمایند.

• استفاده از نام، برند یا مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها، شرکت ها و ... به صورت غیر واقعی یا بدون اخذ مجوز آن ها، ممنوع می باشد.

• بکار بردن القاب و اسامی و عناوین فرمایشی یا غیرواقعی و ناهنجار در نام کاربری ممنوع می باشد.

• هرگونه استفاده نامناسب از امکانات و قابلیت های پروسیس برای دستیابی به اهداف و منافع شخص یا گروه خاص که برخلاف مسیر توسعه و اعتلای کشور تشخیص داده شود، متوقف خواهد گردید.

• برای استفاده از اپلیکیشن موبایل پروسیس صرفا به ادرس های عنوان شده در سایت( prosis.ir ) مراجعه گردد. بدیهی است مسئولیت استفاده از اپلیکیشن های غیررسمی و یا دانلود شده از سایر ماخذهای ایرانی یا خارجی بر عهده کاربر خواهد بود.

• فعالیت های روزانه کاربران برای پروسیس با ارزش است و بر پایه همین سیاست به کاربر امتیاز( کوین ) پرداخت می شود، بدیهی است ارزش ریالی امتیازات( کوین ها ) بر اساس فرمول های خاص و بنا برمقتضیات زمان محاسبه خواهد شد و اختیار تغییر آن ها با پروسیس خواهد بود.