درباره ما

شرکت دانش بنیان طراحی نرم افزار پروفا

شرکت دانش بنیان طراحی نرم افزار پروفا، به شماره ثبت 1586، با هدف بهبود و توسعه آی تی در کشور شکل گرفته است. پروفا با ارائه راهکار های نو و خلاقانه در عرصه آی تی در جهت بهبود و پیشرفت جریان کار در شرکت ها، سازمانها، موسسات آموزشی و مراکز درمانی، صنعتی و غیره، فعالیت دارد.

پروسیس

یک سیستم ارتباط جمعی حرفه ای است که در راستای یکپارچه سازی شبکه اجتماعی و شبکه سازمانی و حرکت در مسیر شهر هوشمند طراحی شده است. در محیطی ساده و حرفه ای امکانات زیر را دارد: ارسال پست صوتی و متنی، گفتگو، ایجاد فضای دوستانه، ایجاد و مدیریت دفتر های مجازی سلسله مراتبی، ایجاد ومدیریت پرسشنامه آنلاین، امتیاز دهی هوشمند و جذاب، عضو گیری سلسه مراتبی و بسیاری از خدمات آنلاین دیگر.

برخی از محصولات شرکت

سامانه پرونام

مکانیزه کردن استعلامات نام خانوادگی

کاربرد: ثبت احوال استان ها

سامانه خبرخوان

مکانیزه کردن اخبار در رابط کاربری گوشی

کاربرد: سایت های خبری

سامانه مبادلات

مکانیزه کردن جریان کار مدیریت بودجه ها

کاربرد: مراکز بهداشتی درمانی

سامانه پروفیش

مشاهده انلاین فیش حقوقی پرسنل

کاربرد: کلیه ادارات و سازمان ها