• دسته
کبابسرای گلپایگانی شیروان
#رستوران#کباب#کبابسرای گلپایگانی
✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳
مجری تبلیغات انار
507
چلو گوشت
260,000 تومان
واحد : عدد
چلو کباب بختیاری
120,000 تومان
واحد : عدد
چلو کباب برگ
125,000 تومان
واحد : عدد
مشاهده تمام محصولات
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

کباب کوبیده

کوبیده مخصوص گوسفندی گلپایگانی

شیروان

05 بهمن 1401 12:53
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

پاچین

پاچین کبابی طعمی بی نظیر با ادویه هلندی طبخ با زغال

شیروان

02 بهمن 1401 21:24
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

کباب برگ ویژه

طبخ کباب ها با زغال ظعمی ماندگار

شیروان

02 بهمن 1401 00:48
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

رستوران گلپایگانی

اماده سرویس دهی آنلاین به شما همشهریان عزیز رستوران گلپایگانی😍

شیروان

15 آذر 1401 12:43
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

title

چنجه😋

شیروان

16 مهر 1401 14:57
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

title

کباب سلطانی 🔥

شیروان

12 مهر 1401 13:38
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

title

کباب نگینی

شیروان

12 مهر 1401 13:38
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

title

کباب کوبیده

شیروان

11 مهر 1401 10:19
کبابسرای گلپایگانی

کبابسرای گلپایگانی

✅ ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱۶ - شیفت شب ۱۹:۳۰ تا ۲۳

title

چلو کباب گلپایگانی مخصوص

شیروان

28 شهریور 1401 16:37