آبنبات دست گزار

تولید کننده و پخش متنوع ترین آبنبات (شکرپنیر) گیاهی ،میوه ای و قره قروتی استان خراسان شمالی باتخفیف ویژه ۱۰درصد به تمام هم استانی ها و تمام کشور

آبنبات گل محمدی و زعفرانی

47,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات قره قروتی مخصوص

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات پسته ای مخصوص

67,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات گل گاوزبان

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات زنجبیلی

38,950 تومان
41,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات بهار نارنج

40,850 تومان
43,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات چند طعم مخلوط

45,600 تومان
48,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات گل محمدی

37,200 تومان
40,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات زعفرانی

39,900 تومان
42,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات آنخی مخصوص

38,000 تومان
40,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات قهوه

37,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات نارگیلی

41,710 تومان
43,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات گل محمدی

38,000 تومان
40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات گل گاوزبان

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات هل و نارگیل

38,000 تومان
40,000 تومان
واحد : 500 گرمی

آبنبات لیمویی

38,000 تومان
40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات کاکائویی مخصوص

37,000 تومان
واحد : 400 گرمی

پولک کنجد عسلی سکه ای

83,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات پسته ای هل مخصوص

77,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات کاکائو هلدار

37,000 تومان
واحد : 400 گرمی

نقل خلال بادام بیدمشکی

60,000 تومان
واحد : عدد

آبنبات گیاهی مخصوص

36,075 تومان
37,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات هل دار مخصوص

39,000 تومان
40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

شکلات اطلسی مغز دار

37,000 تومان
واحد : 400 گرمی

نقل گشنیزی

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات به لیمویی مخصوص

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

آبنبات کنجدی مخصوص

40,000 تومان
واحد : 400 گرمی

نقل گلاب دار ممتاز

37,000 تومان
واحد : عدد

نقل مغز پسته ای

70,000 تومان
واحد : 400 گرمی

نقل بادام درختی

77,000 تومان
واحد : 400 گرمی