کافه دیدار

آیس لاته

ترکیب قهوه وشیر و فوم شیر همراه با یخ

واحد : عدد

نوشیدنی های گرم

50,000 تومان
1
تماس با فروشگاه