کافه دیدار

قهوه یونانی

ترکیب شیر < قهوه ترک و شکر

واحد : عدد

نوشیدنی های گرم

45,000 تومان
1
تماس با فروشگاه