کافه دیدار

کارامل لاته

ترکیب قهوه با شیر همراه سیروپ و یا سس کارامل است تفاوت با لاته این است که علاوه بر شیر و قهوه سس یا سیروپ کارمل اضافه می شود.

واحد : عدد

متفرقه

54,000 تومان
1
تماس با فروشگاه