کافه دیدار

کارامل ماکیاتو

از ترکیب قهوه و شیر تهیه می‌شود. ماکیاتو به معنی لکه‌ی شیر است که اشاره به لکه فوم شیری دارد که روی این نوشیدنی می‌ریزیم. کارامل ماکیاتو به روش‌های مختلفی آماده می‌شود

واحد : عدد

متفرقه

56,000 تومان
1
تماس با فروشگاه