کافه دیدار

موکا

ترکیبی از اسپرسو و شیر داغ تهیه می‌شود اما به آن سیروپ شکلات شیرین و غالباً به شکل پودر کاکائو اضافه می‌شود.

واحد : عدد

نوشیدنی های گرم

50,000 تومان
1
تماس با فروشگاه