کبابسرای گلپایگانی

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص

جوجه کباب مخصوص

واحد : عدد

متفرقه

82,000 تومان
1
تماس با فروشگاه